2014-04-02-21-07-10

Jep,Ajak,Shahrol dan Sharif dari kumpulan Zero